emdr therapie

EMDR therapie 

Wat is EMDR therapie? 

EMDR therapie, ofwel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapie voor iedereen die last heeft van de gevolgen van een schokkende ervaring. Hierbij kan gedacht worden aan een geweldsincident, seksueel geweld, ongeval en nog veel meer andere vervelende gebeurtenissen. Deze therapie is 25 jaar geleden beschreven door psychologe Francine Shapiro en is gegroeid tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. 

Er zijn verschillende gebeurtenissen die kunnen leiden tot problemen in het verwerkingsproces. Je kunt slachtoffer zijn geweest van een ongeval, ernstige ziekte, overval, mishandeling, (seksueel) misbruik, brand, natuurramp of oorlogssituatie. Daarnaast kan een verlieservaring, zoals verlies van een baan, geliefde of autonomie, ook leiden tot problemen in een verwerkingsproces.

Wanneer EMDR therapie?

Loop je vast bij het verwerken van een pijnlijke gebeurtenis? Gedraag of je je anders dan vóór de situatie? Wellicht hoor je vaker door je familie of vrienden dat je je anders gedraagt. Het kan zijn dat je zelf niet doorhebt dat deze vervelende gebeurtenis te maken heeft met de veranderingen bij je eigen gedrag. Ook kan het voorkomen dat je angstige beelden of gedachten ervaart. EMDR therapie is een goede oplossing om van deze klachten af te komen. 

De meest voorkomende klachten zijn:
- nare herinneringen/herbelevingen aan gebeurtenis
- het vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
- kort lontje
- schaamte / negatief zelfbeeld
- somberheid
- concentratieproblemen
- lichamelijke klachten
- slaapproblemen
- angst / paniek / onrust
- stress / waakzaamheid

EMDR therapie

Behandelen van EMDR therapie

Bij een EMDR therapie zal de situatie worden 'herbeleefd'. De therapeut vraagt om terug te denken aan de gebeurtenis met de gedachten en gevoelens. Hierdoor kan de therapeut meer informatie verzamelen over de traumatische gebeurtenis. Hierna wordt een verwerkingsproces gestart. 

Tijdens het verwerkingsproces ga je opnieuw terug naar de gebeurtenis, maar nu gaat dit in combinatie met afleidende stimulus. Bij een afleidende stimulus kan gedacht worden aan geluiden door een koptelefoon of een hand van een therapeut. In de meeste gevallen wordt er gewerkt met verschillende sets en krijg je tussen elke set een pauze om tot rust te komen. Tijdens deze sets leer je over je gedachten en gevoelens te praten.

EMDR kan een intensieve therapie zijn, maar werkt in de meeste gevallen erg snel. De therapeut helpt ten alle tijden om de emoties van de cliënt zo goed mogelijk een plek te kunnen geven in het proces. 

De verschillende sets leiden langzamerhand naar het feit dat de herinnering kracht en emotionele lading verliest. Hierdoor wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. Het kan zijn dat een cliënt nieuwe gedachten of inzichten krijgt of hij ziet de herinneringsbeelden steeds kleiner. Deze effecten dragen bij aan het feit dat de ervaring steeds meer een plek krijgt in de geschiedenis van de persoon.

Hulp nodig?

Herken jij jezelf in één van bovenstaande klachten? Of heb je ook een traumatische gebeurtenis ervaren? De therapeuten op ons platform zijn allen gespecialiseerd in hun eigen vakgebied en kunnen helpen met het verhelpen van een nare gebeurtenis met een EMDR therapie. Zoek hier naar een therapeut.

EMDR therapie